ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

[ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΝΟΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ]

Αρχαιογνωσία και αρχαιογλωσσία στη μέση εκπαίδευση

 
Αρχαία ελληνική γραμματολογία

21.20   20.00

   
Αρχαϊκή επική ποίηση

21.20   20.00

   
Αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι

21.20   20.00

 
 
Η ελληνική αρχαιότητα: πόλεμος - πολιτική ...

21.20   20.00

   
Η Ρώμη και ο κόσμος της

21.20   20.00

   
Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

21.20   20.00

 
Φόρτωση ...