ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

[ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΝΟΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ]

Μεσαιωνική και νέα ελληνική γραμματεία

 
"Απολλώνιος της Τύρου": Υστερομεσαιωνικές ...

63.60   57.24

   
Αλληλογραφία: επιστολές λογίων του 20ού αιώνα

15.90   14.31

   
Ανδρέας Καρκαβίτσας. Εκλογή από το έργο του

3.18

 
 
Από τον ύστερο Μεσαίωνα ώς τον 18ο αιώνα. ...

19.08   17.17

   
Βαρλαάμ και Ιωάσαφ. H παραλλαγή του κώδικα...

10.60   9.54

   
Εφταλιώτης και Πάλλης. Εκλογή από το έργο ...

3.18

 
 
Η Βοσκοπούλα

15.90   14.31

   
Η εκδοτική των κειμένων της νεοελληνικής γ...

15.90   14.31

   
Η κακοπαντρεμένη

12.72   11.45

 
 
Η νίκη του πόνου και της αγάπης

15.90   14.31

   
Ίων Δραγούμης (Ίδας). Εκλογή από το έργο τ...

2.12

   
Μανόλης Λιμενίτης, Το θανατικόν της Ρόδου

12.72   11.45

 
Φόρτωση ...