ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

[ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΝΟΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ]

Καταγράφοντας την ελληνική γλώσσα [Making a record of the Greek language]

CODE: 978-960-231-179-0

20.00

In stock

This is the second volume in the series Studies in Spoken Discourse published by the Institute of Modern Greek Studies (INS) and brings to the fore one of the tacit assumptions underlying the studies of the first volume (Greek Language & Spoken Communication, 2015): that the adequate empirical description of a language presupposes the availability of naturally recorded spoken discourse, in audio/video as well as transcribed form. It is this need that the Institute’s Corpus of Spoken Greek (compiled in the framework of the research project Greek Talk-in-Interaction and Conversation Analysis) seeks to fulfill. 

1ος τόμος: Ερευνητικά Α΄. Μελέτες για τη γλώσσα και τα ιδιώματα [Vol. 1 Research issues A. Essays on language and dialects]

CODE: 960-231-001-4

11.45
In stock
ê´ + 496 / M. Triandafilidhis


2ος τόμος. Μελέτες για τη γλώσσα και τα ιδιώματα [Vol. 2 Research issues B. Essays on language and dialects]

CODE: 960-231-002-2

11.45
In stock
ê´ + 456 / M. Triandafilidhis


3ος τόμος. Νεοελληνική γραμματική. Ιστορική εισαγωγή [Vol. 3 Research Issues C. Modern Greek grammar. An introduction to its history]

CODE: 960-231-003-0

14.31
In stock
ê´ + 672 / M. Triandafilidhis


4ος τόμος. Γλωσσικό ζήτημα και γλωσσοεκπαιδευτικά Α΄ [Vol. 4 The language issue and linguistic-educational issues A]

CODE: 960-231-004-9

11.45
In stock
ê´ + 544 / M. Triandafilidhis


5ος τόμος: Γλωσσικό ζήτημα και γλωσσοεκπαιδευτικά Β΄ [Vol. 5 The language issue and linguistic-educational issues B]

CODE: 960-231-005-7

11.45
In stock
éâ´ + 500 / M. Triandafilidhis


6ος τόμος: Γλωσσικό ζήτημα και γλωσσοεκπαιδευτικά Γ΄. Δημοτικισμός και αντίδραση [Vol.6 The language issue and linguistic-educational issues C. Demoticism and reactions]

CODE: 960-231-006-5

11.45
In stock
ç´ + 400 / M. Triandafilidhis


8ος τόμος: Διάφορα (άρθρα και σημειώματα) [Vol. 8 Miscellaneous (articles and notes)]

CODE: 960-231-008-1

11.45
In stock
ç´ + 124 / M. Triandafilidhis


Aπό τον φορμαλισμό στον μεταδομισμό [From Formalism to Poststructuralism]

CODE: 978-960-231-102-8

38.16
In stock
652 / R. Selden (ed.)


Aυτοβιογραφικές Pages [Autobiographical pages]

CODE: 960-231-020-0

4.24
In stock
69 / M. Triandafilidhis


Concise Modern Greek Grammar (English translation)

CODE: 960-231-083-9

14.31
In stock
xvi + 262 / M. Triandafilidhis


Gramatikё e vogёl e Greqishtes sё re (Albanian translation)

CODE: 960-231-069-3

14.31
In stock
xxii + 265 / M. Triandafilidhis


Kleine neugriechische Grammatik (German translation)

CODE: 960-231-080-4

14.31
In stock
xiv + 269 / M. Triandafilidhis


Küçük Çağdaş Yunanca Dilbilgisi (Turkish translation)

CODE: 960-231-068-5

14.31
In stock


Mala Novogrčka Gramatika (Serbian translation)

CODE: 960-231-074-X

14.31
In stock
xii + 277 / M. Triandafilidhis


Mała Gramatyka Nowogrecka (Polish translation)

CODE: 960-231-081-2

14.31
In stock
xiv + 256 / M. Triandafilidhis


Mică Gramatică a Limbii Neogreceşti (Romanian translation)

CODE: 960-213-079-0

14.31
In stock


Mελέτες για την ελληνική γλώσσα 12 [Studies in Greek linguistics 12]

CODE: 1106-9325-12

9.54
In stock
5482


Mελέτες για την ελληνική γλώσσα 13 [Studies in Greek linguistics 13]

CODE: 1106-9325-13

9.54
In stock
482


Mελέτες για την ελληνική γλώσσα 14 [Studies in Greek linguistics 14]

CODE: 1106-9325-14

9.54
In stock
539


Mελέτες για την ελληνική γλώσσα 15 [Studies in Greek linguistics 15]

CODE: 1106-9325-15

9.54
In stock
929


Mελέτες για την ελληνική γλώσσα 16 [Studies in Greek linguistics 16]

CODE: 1106-9325-16

9.54
In stock
704


Mελέτες για την ελληνική γλώσσα 17 [Studies in Greek linguistics 17]

CODE: 1106-9325-17

9.54
In stock
673


Mελέτες για την ελληνική γλώσσα 18 [Studies in Greek linguistics 18]

CODE: 1106-9325-18

9.54
In stock
535


Mελέτες για την ελληνική γλώσσα 21 [Studies in Greek linguistics 21]

CODE: 1106-9325-21

9.54
In stock
854


Mελέτες για την ελληνική γλώσσα 23 (2 τόμοι) [Studies in Greek linguistics 23 (Vols A & B)]

CODE: 1106-9325-23

20.00
In stock
952


Mελέτες για την ελληνική γλώσσα 24 [Studies in Greek linguistics 24]

CODE: 1106-9325-24

9.54
In stock
797


Mελέτες για την ελληνική γλώσσα 26 [Studies in Greek linguistics 26]

CODE: 1106-9325-26

9.54
In stock
517


Mελέτες για την ελληνική γλώσσα 27. Μνήμη Α.-Φ. Χριστίδη [Studies in Greek linguistics 27. In Memoriam A.-F. Christidis]

CODE: 978-960-231-125-7

14.31
In stock
442


Mελέτες για την ελληνική γλώσσα 28. Γλώσσα και κοινωνία [Studies in Greek linguistics 28. Language and society]

CODE: 978-960-231-130-1

14.31
In stock
413


Mελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 [Studies in Greek linguistics 29]

CODE: 978-960-231-133-2

14.31
In stock
636


Mελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 [Studies in Greek linguistics 30]

CODE: 978-960-231-140-0

14.31
In stock
694


Mελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 [Studies in Greek linguistics 31]

CODE: 978-960-231-144-8

14.31
In stock
688


Mελέτες για την ελληνική γλώσσα 33 [Studies in Greek linguistics 33] (e-book)

CODE: 978-960-231-154-7 (e-book)

5.58
In stock


Mελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 [Studies in Greek linguistics] (e-book)

CODE: 978-960-231-159-2 (e-book)

5.58
In stock


Mελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 [Studies in Greek Linguistics 35]

CODE: 978-960-231-168-4

5.58
In stock


Mελέτες για την ελληνική γλώσσα 36. Πρακτικά της 36ης Eτήσιας Συνάντησης του Tομέα Γλωσσολογίας του Tμήματος Φιλολογίας του A.Π.Θ. Ελληνική Διαλεκτολογία. [Studies in Greek linguistics 36. Proceedings of the 36th Annual Meeting of the Department of Lin

CODE: 978-960-231-176-9 (e-book)

5.58
In stock


Mελέτες για την ελληνική γλώσσα 37 [Studies in Greek Linguistics 37] (e-book)

CODE: 978-960-231-181-3

5.58
In stock


Pequeña Gramatica Neogriega (Spanish translation)

CODE: 960-231-071-5

14.31
In stock
xvi + 275 / M. Triandafilidhis


Petite Grammaire du grec moderne (French translation)

CODE: 960-231-061-8

14.31
In stock
xvi + 267 / M. Triandafilidhis


Piccola Grammatica Neogreca (Italian translation)

CODE: 960-231-075-8

14.31
In stock
xvi + 268 / M. Triandafilidhis


Tα ελληνικά είναι ένα... παιχνίδι. Bιβλίο Δασκάλου [Modern Greek is a... game. Teacher’s book]

CODE: 960-231-096-0

14.31
In stock
218 / F. Valsamaki et al.


Tα ελληνικά είναι ένα… παιχνίδι. Βιβλίο μαθητή [Modern Greek is a... game. Student’s book]

CODE: 960-231-095-2

14.31
In stock
268 / F. Valsamaki et al.


Vox Graeca. Η προφορά της ελληνικής την κλασική εποχή [Vox Graeca. The Pronunciation of Classical Greek]

CODE: 960-231-086-3

14.31
In stock
207 / W. Sidney Allen


Αλέξανδρος Δελμούζος, Ανάλεκτα [Alexandros Delmouzos, Analects]

CODE: 9789602311615

23.85
In stock


Αλληλογραφία: επιστολές λογίων του 20ού αιώνα [Correspondence: Letters of 20th century scholars]

CODE: 960-231-121-9

14.31
In stock
670 / E. Kriaras


Αναζήτηση και νόστος του Οδυσσέα [Ulysses’ quest and homecoming]

CODE: 978-960-231-165-3

20.00
In stock


Αναλυτικό ευρετήριο λέξεων και πραγμάτων του Νεοελληνική σύνταξις (της κοινής δημοτικής) του Αχιλλέα Τζάρτζανου [An analytic index of words and objects of Modern Greek Syntax]

CODE: 960-231-084-7

9.54
In stock
132 / E. Deliali-Dapi


Ανδρέας Καρκαβίτσας. Εκλογή από το έργο του [Andreas Karkavitsas. A selection of his works]

CODE: 960-231-039-1

3.18
In stock
112 / F. Th. Tzortzaki (ed.)


Ανιχνεύσεις [Inquiries]

CODE: 960-231-100-2

14.31
In stock
448 / Emm. Kriaras


Αντίστροφο λεξικό της νέας ελληνικής [A Reverse index of Modern Greek vocabulary]

CODE: 960-231-097-9

28.62
In stock
κβ΄ + 745 / A. Anastasiadis-Simeonidis


Αντιχάρισμα στον καθηγητή Νικόλαο Π. Ανδριώτη [Anticharisma in honor of professor N. P. Andriotis]

CODE: 960-231-003-1

11.45
In stock
556


Από τη σημασιολογία της ελληνικής γλώσσας. Όψεις της 'επιστημικής τροπικότητας' [Greek semantics. Aspects of 'epistemic modality']

CODE: 978-960-231-137-0

28.62
In stock
440 / G. Veloudis


Από την ιστορία της ελληνικής γλώσσας [Of Greek language history]

CODE: 960-231-054-5

9.54
In stock
ιε΄ + 124 / S. G. Kapsomenos


Από τον ύστερο Μεσαίωνα ώς τον 18ο αιώνα. Εισαγωγή στα παλιότερα κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας [From the Late Middle Ages to the 18th c. An introduction to the older Modern Greek texts]

CODE: 978-960-231-139-4

17.17
In stock
223 / G. Kechagioglou (ed.)


Απολλώνιος της Τύρου (3 τόμοι) [Apollonius of Tyre (3 Vols)]

CODE: 960-231-107-X

57.24
In stock
2519 / G. Kechagioglou


Αρχαία ελληνική γραμματολογία [Ancient Greek literature]

CODE: 978-960-231-114-1

20.00
In stock
324 / F. I. Kakridis


Αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή κριτική [Classical criticism]

CODE: 978-960-231-129-5

38.16
In stock
670 / G. A. Kennedy (ed.)


Αρχαϊκή επική ποίηση [Archaic epic poetry]

CODE: 978-960-231-117-2

20.00
In stock
302 / D. N. Maromitis & L. D. Polkas


Αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι [Ancient Greek philosophers]

CODE: 978-960-231-116-5

20.00
In stock
302 / V. Kalfas & G. Zographidis


Βαρλαάμ και Ιωάσαφ [Varlaam and Ioasaf]

CODE: 960-231-106-1

9.54
In stock
174 / P. Vasiliou


Γενικό ευρετήριο [General index]

CODE: 960-231-009-X

4.24
In stock
é´ + 522 / M. Triandafilidhis


Γλώσσα – γένος – φύλο [Language – grammatical gender – social gender]

CODE: 960-231-122-3

14.31
In stock
248 / Th.-S. Pavlidou (ed.)


Γλωσσική διδασκαλία: χθες, σήμερα, αύριο [Language teaching: yesterday, today, tomorrow]

CODE: 978-960-231-180-6

20.00
In stock


Γλωσσολογικά μελετήματα [Essays on language]

CODE: 960-231-099-5

9.54
In stock
192 / V. D. Foris


Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας [Ancient Greek Grammar]

CODE: 978-960-231-120-2

21.00
In stock
κ΄ + 308 / M. Oikonomou


Γραμματισμός, κοινωνία και εκπαίδευση [Literacy, society and education]

CODE: 960-231-123-1

20.00
In stock
228 / A. Charalambopoulos (ed.)


Δημοτική και Νομικά [Demotic Greek and the Law]

CODE: 960-231-026-Χ

11.45
In stock
448


Εισαγωγή στη συγκριτική ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία [Comparative Indo-European linguistics. An introduction]

CODE: 960-231-103-7

30.53
In stock
487 / R. S. P. Beekes


Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική μετρική [Introduction to Ancient Greek metre]

CODE: 960-231-104-5

9.54
In stock
112 / M. L. West


Ελληνική γλώσσα & προφορική επικοινωνία [Greek language & spoken interaction]

CODE: 978-960-231-175-2

23.85
In stock


Ελληνική ετυμολογία / Greek etymology

CODE: 978-960-231-182-0

28.62
In stock


Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης [Levels of linguistic analysis]

CODE: 978-960-231-132-5

14.31
In stock
132 / Th.-S. Pavlidou


Ερευνητικά [Research issues]

CODE: 960-231-111-8

14.31
In stock
384 / Emm. Kriaras


Ετυμολογικό λεξικό της κοινής νεοελληνικής [Etymological dictionary of Standard Modern Greek]

CODE: 960-231-036-7

20.00
In stock
κδ΄ + 440 / N. P. Andriotis


Εφταλιώτης και Πάλλης. Εκλογή από το έργο τους [Eftaliotis and Pallis. A selection of their works]

CODE: 960-231-040-5

3.18
In stock
188 / Th. Stavrou (ed.)


Η Βοσκοπούλα [The Shepherdess]

CODE: 978-960-231-174-5

14.31
In stock


Η γλώσσα μου. Κείμενα, γραμματική, ασκήσεις [My language. Texts, grammar, exercises]

CODE: 960-231-035-9

4.24
In stock
éâ´ + 280 / M. Triandafilidhis


Η γλώσσα της τηλεοπτικής ενημέρωσης: τα δελτία ειδήσεων της ελληνικής τηλεόρασης (1980-2010) [The language of television news: news bulletins in Greek television (1980-2010)]

CODE: 978-960-231-160-8

23.80
In stock


Η γλώσσα των μέσων ενημέρωσης [The Language of the mass media]

CODE: 960-231-101-0

9.54
In stock
277 / Y. Lavoinne


Η γλωσσογεωγραφία [Linguistic Geography]

CODE: 960-231-023-5

5.72
In stock
80 / E. Coseriu


Η διαθήκη του Μανόλη Τριανταφυλλίδη [Manolis Triandaphyllidis’ will]

CODE: 960-231-001-1

2.12
In stock
20 / M. Triandafilidhis


Η εκδοτική των κειμένων της νεοελληνικής γραμματείας [Editing modern Greek literary texts]

CODE: 978-960-231-178-3

14.31
In stock


Η ελληνική αρχαιότητα: πόλεμος-πολτιτκή-πολιτισμός [Greek αntiquity: war-politics-civilization]

CODE: 978-960-231-136-3

20.00
In stock
419 / D. Kyrtatas & S. Rangos


Η κακοπαντρεμένη [The badly wedded lady]

CODE: 978-960-231-141-7

11.45
In stock
88 / A. van Gemert (ed.)


Η νίκη του πόνου και της αγάπης [The victory of pain and love]

CODE: 978-960-231-135-6

14.31
In stock
208 / G. Psicharis


Η Ρώμη και ο κόσμος της [Rome and its world]

CODE: 978-960-231-115-8

20.00
In stock
235 / Th. Papangelis


Ινδοευρωπαϊκή ποίηση και μυθολογία [Indo-European poetry and myth]

CODE: 978-960-231-153-0

33.39
In stock


Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας [A history of Ancient Greek]

CODE: 978-960-231-113-4

20.00
In stock
251 / A.-F. Christidis


Ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Τέσσερις μελέτες [A history of the Greek language. Four essays]

CODE: 978-960-231-058-8

9.54
In stock
168 / N. Andriotis


Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα [A history of Ancient Greek: from the beginnings to late Antiquity]

CODE: 978-960-231-094-4

57.24
In stock
κη΄ + 1213 / A.-F. Christidis (ed.)


Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα [A history of Ancient Greek: from the beginnings to late Antiquity]

CODE: 9789602311622

57.24
In stock


Ιστορικές, φιλοσοφικές και ψυχολογικές όψεις στον 20ό αιώνα [Twentieth-Century historical, philosophical and pscychological perspectives]

CODE: 978-960-231-142-4

38.16
In stock
654 / C. Knellwolf & C. Norris (ed.)


Ιστορική γλωσσολογία και φιλολογία [Historical linguistics and philology]

CODE: 978-960-231-145-5

23.85
In stock
304 / G. Giannakis


Ίων Δραγούμης (Ίδας). Εκλογή από το έργο του [Ion Dragoumis (Idas). A selection of his works]

CODE: 960-231-038-3

2.12
In stock
96 / F. Th. Tzortzaki (ed.)


Καταγράφοντας την ελληνική γλώσσα [Making a record of the Greek language]

CODE: 978-960-231-179-0

20.00
In stock


Καταλόγια. Στίχοι περί έρωτος αγάπης [Lyrics. Verses on erotic love]

CODE: 978-960-231-183-7

14.31
In stock


Λεξικό της κοινής νεοελληνικής [Dictionary of Standard Modern Greek]

CODE: 978-960-231-085-4

62.00
In stock
ëâ´ + 1532 / M. Triandafilidhis


Λεξιλογικές ασκήσεις για την 5η και 6η Δημοτικού. Βιβλίο του δασκάλου [Vocabulary exercises for the 5th and 6th grade of Primary School. Teacher’s book]

CODE: 960-231-029-4

2.12
In stock
48 / M. Triandafilidhis


Λεξιλογικές ασκήσεις για την 5η και 6η Δημοτικού. Βιβλίο του μαθητή [Vocabulary exercises for the 5th and 6th grade of Primary School. Student’s book]

CODE: 960-231-030-8

2.12
In stock
48 / M. Triandafilidhis


Μ. Τριανταφυλλίδης. Επιλογή από το έργο του [M. Triandaphyllidis. A Selection from his works]

CODE: 960-231-011-1

8.59
In stock
π΄ + 350 / X. A. Kokolis (ed.)


Μανόλης Λιμενίτης, Το θανατικόν της Ρόδου [Manolis Limenitis, The Plague of Rhodes]

CODE: 978-960-231-169-1

11.45
In stock


Μανόλης Σκλάβος, Της Κρήτης ο χαλασμός [Manolis Sklavos, The Destruction of Crete]

CODE: 978-960-231-164-6

11.45
In stock

Minimum quantity for "Μανόλης Σκλάβος, Της Κρήτης ο χαλασμός [Manolis Sklavos, The Destruction of Crete]" is 1.


Μανόλης Τριανταφυλλίδης (1883-1959) [Manolis Triandaphyllidis (1883-1959)]

CODE: 960-231-002-1

2.12
In stock
22 / M. Triandafilidhis


Μανόλης Τριανταφυλλίδης. Αλληλογραφία [Manolis Triandaphyllidis. Correspondence]

CODE: 960-231-093-6

20.00
In stock
32 + 750 / M. Triandafilidhis


Μαρίνος Φαλιέρος, Λόγοι διδακτικοί του πατρός προς τον υιόν [Marinos Falieros, Admonitions of a Father to his Son]

CODE: -960-231-157-8

11.45
In stock


Μνήμη Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Είκοσι χρόνια από το θάνατό του [In Memoriam Manolis Triandaphyllidis. Twenty years since his death]

CODE: 960-231-012-X

4.24
In stock
104


Μνήμη Χριστόφορου Χρηστίδη. Δέκα χρόνια από το θάνατό του [In memoriam Christoforos Christidis. Ten years since his death]

CODE: 960-231-063-4

5.30
In stock
224 / M. Kokoli (ed.)


Μνημόσυνα. Ψυχάρης, Πάλλης, Φωτιάδης [In Memoriam. Psycharis, Pallis, Fotiadis]

CODE: 960-231-018-9

3.82
In stock
128 / M. Triandafilidhis


Μοντερνισμός και Νέα Κριτική [Modernism and the New Criticism]

CODE: 978-960-231-152-3

38.16
In stock


Μορφολογία των τουρκικών δανείων της ελληνικής γλώσσας [The morphology of Turkish loans in the Greek language]

CODE: 978-960-231-134-4

28.62
In stock
624 / P. Kyranoudis


Νεοελληνικά κείμενα για το Γυμνάσιο. Τόμος Β΄ [Modern Greek literature for junior high school. Vol. B]

CODE: 960-231-041-3

6.68
In stock
404 / Edited by a team


Νεοελληνική γραμματική (της δημοτικής) [Modern Greek Grammar (of Demotic)]

CODE: 978-960-231-027-4

20.00
In stock
ëâ´ + 456 / M. Triandafilidhis


Νεοελληνική μετρική [Modern Greek metre]

CODE: 978-960-231-045-8

14.31
In stock
136 / Th. Stavrou


Νεοελληνική ορθογραφία: ιστορία, θεωρία, εφαρμογή [Modern Greek spelling: history, theory, practice]

CODE: 978-960-231-131-8

23.85
In stock
542 / G. Papanastasiou


Ο έπαινος των γυναικών [The praise of women]

CODE: 978-960-231-155-4

14.31
In stock


Ο λόγος της μαζικής επικοινωνίας: το ελληνικό παράδειγμα [The discourse of mass communicaton: the Greek paradigm]

CODE: 978-960-231-126-4

33.30
In stock
632 / P. Politis (ed.)


Ο Ψυχάρης και η εποχή του [Psycharis and his era]

CODE: 960-231-118-5

28.62
In stock
578 / G. Farinou-Malamatari (ed.)


Οι Ινδοευρωπαίοι: Γλώσσα και Πολιτισμός [The Indo-Europeans: Language and Culture]

CODE: 978-960-231-172-1

23.85
In stock

Minimum quantity for "Οι Ινδοευρωπαίοι: Γλώσσα και Πολιτισμός [The Indo-Europeans: Language and Culture]" is 1.


Οι μέλισσες και οι λύκοι [The bees and the wolves]

CODE: 978-960-231-173-8

14.31
In stock


Οι Πυθιόνικοι του Πινδάρου [Pythian Odes by Pindar]

CODE: 960-231-042-1

5.30
In stock
92 / Transl. by Thr. Stavrou


Ομηρικές μελέτες [Homeric studies]

CODE: 978-960-231-177-6

20.00
In stock


Ομήρου Ιλιάδα [Homer’s Iliad]

CODE: 978-960-231-167-7

23.85
In stock

Minimum quantity for "Ομήρου Ιλιάδα [Homer’s Iliad]" is 1.


Ομήρου Οδύσσεια [Homer’s Odyssey]

CODE: 960-231-112-6

14.31
In stock
208 / R. Kamarianou-Vasiliou


Ομήρου Οδύσσεια [Homer’s Odyssey]

CODE: 978-960-231-119-6

23.85
In stock
347 / Transl. by D. N. Maronitis


Ομήρου Οδύσσεια [Homer’s Odyssey]

CODE: 978-960-231-166-0

23.85
In stock

Minimum quantity for "Ομήρου Οδύσσεια [Homer’s Odyssey]" is 1.


Ορίστε! Βιβλίο δραστηριοτήτων [There you go! Course book]
14.31
In stock


Ορίστε! Ελληνικά για αρχάριους [There you go! Modern Greek for beginners]

CODE: 978-960-231-163-9

28.62
In stock
235 / F. Valsamaki & D. Manavi


Όταν οι Έλληνες γιορτάζουν... Greeks in a Festive Mood...

CODE: 960-231-067-7

9.54
In stock
160 / Í. Kokalidou-Nahmia


Πεζογραφική Aνθολογία (2 τόμοι) [An anthology of prose(Vols A & B)]

CODE: 978-960-231-090-8

47.60
In stock
1504 / G. Kechagioglou


Πραγματολογία [Pragmatics]

CODE: 960-231-124-Χ

14.31
In stock
148


Στοιχεία από τη θεωρία των συνόλων [Elements of set theory]

CODE: 960-231-047-2

4.24
In stock
ιβ΄ + 144 / N. Kritikos & N. Sotirakis


Στοιχεία γενικής γλωσσολογίας [Elements of general linguistics]

CODE: 960-231-021-9

14.31
In stock
ιστ΄ + 248 / Á. Martinet


Τα ελληνικά για ξενόγλωσσα παιδιά 8-12 χρόνων. Βιβλίο του μαθητή [Modern Greek for 8-12 year old learners. Student's book]

CODE: 960-231-059-6

14.31
In stock
172 / A. Hatzipanagiotidis


Τα ελληνικά για προχωρημένους, Γ΄ κύκλος [Modern Greek for advanced learners. Course C]

CODE: 978-960-231-082-3

21.00
In stock
326 / E. Panagopoulou & A. Hatzipanagiotidis


Τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα, Β΄ κύκλος. Βιβλίο του δασκάλου[Modern Greek as a second language. Course B. Teacher’s book]

CODE: 960-231-077-4

9.54
In stock
152 / D. Tanis


Τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα, Β΄ κύκλος. Βιβλίο του μαθητή [Modern Greek as a second language. Course B. Student’s book]

CODE: 960-231-065-0

14.31
In stock
258 / A. Hatzipanagiotidis & A. Tsakalidis


Τα νέα ελληνικά για ξένους [Modern Greek for learners]

CODE: 978-960-231-037-3

23.85
In stock
789 / Teaching staff of the Modern Greek Language School of the A.U.Th.


Τα νέα ελληνικά για ξένους. Βιβλίο ασκήσεων [Modern Greek for learners. Workbook]

CODE: 978-960-231-138-7

21.00
In stock
320 / Teaching staff of the Modern Greek Language School of the A.U.Th.


Τα οικογενειακά μας ονόματα [Our family names]

CODE: 960-231-010-3

9.54
In stock
ιβ΄ + 284 / M. Triandafilidhis


Τα πρώτα τραγούδια [The first songs]

CODE: 960-231-060-Χ

6.36
In stock
52


Τιμητικές εκδηλώσεις για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση του Μανόλη Τριανταφυλλίδη [Commemorating the 100th anniversary of Manolis Triandaphyllidis’ birthday]

CODE: 960-231-055-3

4.20
In stock
182


Το γλωσσικό μάθημα στην πρώτη βαθμίδα της νεοελληνικής εκπαίδευσης [Teaching Modern Greek in Primary Education]

CODE: 978-960-231-066-3

14.31
In stock
429 / A. Vougioukas