ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

[ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΝΟΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ]

 

Γενικοί Όροι Χρήσης

Ο δικτυακός τόπος ins-auth.gr αποτελεί ιδιοκτησία του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών (Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, 4ος όροφος, γραφείο 418, Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ 090010665, ΔΟΥ Ι΄ Θεσσαλονίκης. Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών, για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Ινστιτούτου, για τη χρήση ηλεκτρονικών, εκπαιδευτικών και επιστημονικών εφαρμογών, καθώς και για την παραγγελία και την online αγορά όλων των προϊόντων, έντυπων και ψηφιακών.

Πριν κάνετε χρήση των παραπάνω δυνατοτήτων που παρέχει η ιστοσελίδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους. Επίσης, παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά τους Γενικούς Όρους Χρήσης για τυχόν τροποποιήσεις ή αλλαγές.

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του δικτυακού τόπου ins-auth.gr ανήκουν αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών και στους δημιουργούς. Παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα περιήγησης, λήψης δεδομένων (downloading), διαδραστικότητας, αποθήκευσης και εκτύπωσης για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση των δεδομένων του δικτυακού τόπου για εμπορικούς λόγους ή για άλλη εκμετάλλευση.

Οποιαδήποτε ιδέα, σχόλιο, πρόταση, γραφική απεικόνιση, σήμα ή διαφημιστικό που περιέχεται στον δικτυακό τόπο ins-auth.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ινστιτούτου.

Απαγορεύεται αυστηρά η επαναχρησιμοποίηση υλικού που περιέχεται στον δικτυακό τόπο ins-auth.gr και ειδικότερα η αντιγραφή, διανομή, αποστολή ή αναμετάδοσή του σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη, ηλεκτρονική) χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών ή χωρίς να γίνεται αναφορά στην πηγή προέλευσης. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής παρουσίασης θα πρέπει να γίνεται σύνδεση (link) με την εν λόγω σελίδα (site).

Όλο το υλικό που εκτυπώνεται από τον δικτυακό τόπο ins-auth.gr είναι και παραμένει πνευματική ιδιοκτησία του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών.

Τα σχόλια, οι κριτικές, οι απόψεις, οι ιδέες που παρέχονται από τους επισκέπτες ή/και τους εγγεγραμμένους χρήστες του δικτυακού τόπου ins-auth.gr περιέρχονται αυτομάτως στην ιδιοκτησία του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών.

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών δεν φέρει ευθύνη για ζημία που τυχόν υφίστανται οι επισκέπτες από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου ins-auth.gr, από λάθη, παραλείψεις, διακοπές, καθυστερήσεις κατά τη χρήση, από τη μετάδοση των πληροφοριών που περιέχει, από διακοπές σύνδεσης ή από άλλους λόγους. Επίσης, το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών δεν φέρει ευθύνη για δυσλειτουργίες που μπορεί να προκύψουν από μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων.

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών δεν εγγυάται το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών σελίδων στις οποίες ο χρήστης παραπέμπεται μέσω συνδέσμων (links).

Τα στοιχεία που μπορεί να σας ζητηθούν δεν χρησιμοποιούνται από ΚΑΝΕΝΑΝ άλλον εκτός του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών, ούτε για άλλο σκοπό πέραν αυτού που περιγράφει η συγκεκριμένη σελίδα.

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τον δικτυακό τόπο ή μέρος του, ή να τροποποιήσει το περιεχόμενό του κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από αυτούς είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.