Μνήμη Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Είκοσι χρόνια από το θάνατό του [In Memoriam Manolis Triandaphyllidis. Twenty years since his death]

4,24 
In stock
Pages:
104
960-231-012-X
+

Description

The book contains the speeches by A.G. Tsopanakis, Emm. Kriaras and Chr. Christidis about M. Triandaphyllidis, older studies about him by E. P. Papanoutsos and N. P. Andriotis, an index to his work compiled by Elena Politis and the addresses given by I. Th. Kakridis and D. N. Maronitis at the ceremony commemorating the 20th anniversary of M. Triandaphyllidis’ death.

Reviews

No posts found

Write a review